Set chè khúc bạch

1.0 kg
€20,00

Chè thanh mát thích hợp cho món tráng miệng. Một set chè khúc bạch nấu được 20-25 chén chè