2053 Muối chấm gia vị chẩm Chéo 250 gr.

0.2 kg
€7,50