DC0003 Tranh sơn mài thiếu nữ khỏa thân bên cây đàn 50cm X 70cm

10.0 kg
€120,00