Gạo VJ platinum 18kg

5.0 kg
€48,00
  • Màu sắc: Trắng trong
  • Độ dẻo: Dẻo 
  • Độ thơm: Thơm hương lài
  • Đặc điểm: Gạo Indica, hạt rất thon và trong suốt, cơm ngọt vị đậm, cơm vẫn mềm dẻo khi để nguội