2085 Gia vị nấu phở Minh Hà

€4,50

100gr, 25gr x 4 túi