Khuôn bánh tôm Inox

€5,00

Dùng để tạo khuôn đổ bánh tôm