Mít 10-12kg( 14€/kg)

€150,00

Giá sẽ giao động phụ thuộc vào trọng lượng của sản phẩm