Nồi sứ dưỡng sinh Minh Long ( đáy từ)

€90,00

Dung tích : 3 litre. Đáy từ (induction)