Nồi sứ dưỡng sinh Minh Long (đáy thường)

€90,00

Nồi sứ dưỡng sinh Minh Long đáy thường. Có thể sử dụng cho bếp gaz, bếp hồng ngoại và bếp điện. Không sử dụng trên bếp từ (induction). Dung tích 3litre