Nem rán ( 10 chiếc)tôm- thịt

€12,00

Nem làm theo vị Bắc, cuốn bằng bánh đa nem Thổ Hà cùng thịt heo, mộc nhĩ, miến dong…